Welkom op Bi-Mannen.com!

Om onze site zo aangenaam mogelijk te houden is er deze gedragscode. Met deze regeltjes willen we enkele punten duidelijk maken. Goede afspraken maken goede vrienden!

Deze website is 18+!

Deze website is enkel bedoelt voor leden die 18 jaar en ouder zijn! Deze website bevat seksueel expleciet materiaal enkel bedoelt voor meerderjarige personen. indien de website eigenaar of een van zijn aangestelde vertegenwoordigers hier inbreuken op vaststelt kan dit leiden tot onmiddellijke uitsluiting!

Aanbieden van betalende diensten

Het aanbieden van betalende diensten, zoals escorte, massage, enz., is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de website beheerder. Wens je dergelijke diensten via onze website aan te bieden neem dan voorafgaandelijk contact op met ons via het feedback formulier.

Ongeoorloofd gedrag

Onder ongeoorloofd gedrag beschouwen we:

  • racisme
  • Seksueel ongeoorloofd gedrag zoals: kinderporno, seks met dieren, plas- en poepseks enzoverder
  • Promoten van "Golden showers" kunnen we niet toestaan
  • uiten van bedreigingen
  • Kritiek geven over de website mag gerust maar niet in publiek.
  • publiek uitvechten van ruzies
  • Vermelden van je profiel op andere mediums (enkel toegestaan voor betalende leden)
  • ....

Fake profielen

Heb je een vermoeden dat iemand een fake profiel heeft dan kan dit gemeld worden. De website beheerder is gemachtigd hiervoor een intern onderzoek te doen. Indien blijkt dat een profiel inderdaad "fake" is, zal deze onmiddellijk en onverwijld verwijdert worden. Fake profielen melden kan via de link "Meld" waarna in het daarop volgend dialoog venster "Fake profiel" kan selecteren.

Onder Fake profielen verstaan we leden die meermaals nutteloos afspraken maken tegenover verschillende leden zonder op te dagen op de afspraak.

Elke administrator, moderator of medewerker kan beslissen een lid te verwijderen van de site. Een verwijdering van deze website geeft GEEN recht op een eventuele terugbetaling van betaalde abonnementen.

Ongeoorloofd gedrag kan hier gemeld worden: https://www.bi-mannen.com/feedback